Tic tat tic tac!

Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

Hỗ trợ trực tuyến

 • (nguyenthuthuy26286@gmail.com)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Ảnh ngẫu nhiên

DSC08907.jpg DSC08903.jpg DSC08898.jpg DSC08894.jpg DSC08893.jpg DSC08891.jpg DSC08887.jpg DSC08878.jpg DSC08876.jpg DSC08870.jpg DSC08866.jpg DSC08863.jpg DSC08858.jpg DSC08856.jpg DSC08850.jpg DSC08855.jpg DSC08852.jpg DSC08658.jpg DSC08652.jpg DSC08649.jpg

Thành viên trực tuyến

1 khách và 1 thành viên
 • Nguyễn Thị Trúc Mai
 • Chào mừng quý vị đến với website của Trường TH Ngô Quyền

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Thị Bình
  Giới tính Nữ
  Email nhatbinh641@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Ngô Quyền
  Quận/huyện Huyện Dầu Tiếng
  Tỉnh/thành Bình Dương
  Chuyên môn Âm nhạc
  Điểm số 102 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Phước Anh Thư
  Giới tính Nữ
  Email thunpathngoquyen@dt.sgdbinhduong.edu.vn
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Ngô Quyền
  Quận/huyện Huyện Dầu Tiếng
  Tỉnh/thành Bình Dương
  Chuyên môn Lớp 3
  Điểm số 222 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Thị Tường Vân
  Giới tính Nữ
  Email vanntthngoquyen@dt.sgdbinhduong.edu.vn
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Ngô Quyền
  Quận/huyện Huyện Dầu Tiếng
  Tỉnh/thành Bình Dương
  Chuyên môn Ngoại ngữ
  Điểm số 13860 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Thị Thu Hà
  Giới tính Nữ
  Email hanttthngoquyen@dt.sgdbinhduong.edu.vn
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Ngô Quyền
  Quận/huyện Huyện Dầu Tiếng
  Tỉnh/thành Bình Dương
  Chuyên môn Lớp 3, Lớp 4
  Điểm số 5684 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Thị Thanh Nhi
  Giới tính Nữ
  Email thanhnhi1966@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Ngô Quyền
  Quận/huyện Huyện Dầu Tiếng
  Tỉnh/thành Bình Dương
  Chuyên môn Lớp 4
  Điểm số 1389 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thanh Hiền
  Giới tính Nữ
  Email comay_812005@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Ngô Quyền
  Quận/huyện Huyện Dầu Tiếng
  Tỉnh/thành Bình Dương
  Chuyên môn Mỹ thuật
  Điểm số 105 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Bích Phương
  Giới tính Nữ
  Email mactueminh@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Ngô Quyền
  Quận/huyện Huyện Dầu Tiếng
  Tỉnh/thành Bình Dương
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 5433 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Ngọc Nhuận
  Giới tính Nữ
  Email nhuanntnthngoquyen@dt.sgdbinhduong.edu.vn
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Ngô Quyền
  Quận/huyện Huyện Dầu Tiếng
  Tỉnh/thành Bình Dương
  Chuyên môn Lớp 4
  Điểm số 3877 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Trương Thị Ánh Phượng
  Giới tính Nữ
  Email ttanhphuong567@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Ngô Quyền
  Quận/huyện Huyện Dầu Tiếng
  Tỉnh/thành Bình Dương
  Chuyên môn Lớp 5
  Điểm số 518 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Phạm Thị Hoa
  Giới tính Nữ
  Email hoaptthngoquyen@dt.sgdbinhduong.edu.vn
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Ngô Quyền
  Quận/huyện Huyện Dầu Tiếng
  Tỉnh/thành Bình Dương
  Chuyên môn Lớp 5
  Điểm số 97 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Lê Thị Định
  Giới tính Nữ
  Email dnhle@yahoo.com
  Website http://violet.vn/ledinh10
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Ngô Quyền
  Quận/huyện Huyện Dầu Tiếng
  Tỉnh/thành Bình Dương
  Chuyên môn Lớp 3, Lớp 4, Mỹ thuật
  Điểm số 124 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Lê Khắc Huệ Long
  Giới tính Nam
  Email longlkhthngoquyen@dt.sgdbinhduong.edu.vn
  Chức vụ Phó Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường Tiểu học Ngô Quyền
  Quận/huyện Huyện Dầu Tiếng
  Tỉnh/thành Bình Dương
  Điểm số 901 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Trịnh Thúy Hồng
  Giới tính Nữ
  Email hongttthngoquyen@dt.sgdbinhduong.edu.vn
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Ngô Quyền
  Quận/huyện Huyện Dầu Tiếng
  Tỉnh/thành Bình Dương
  Chuyên môn Lớp 1
  Điểm số 100 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Bích Nga
  Giới tính Nữ
  Email ngantbthngoquyen@dt.sgdbinhduong.edu.vn
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Ngô Quyền
  Quận/huyện Huyện Dầu Tiếng
  Tỉnh/thành Bình Dương
  Chuyên môn Lớp 1
  Điểm số 100 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Tuyết Mai
  Giới tính Nữ
  Email mainttthngoquyen@dt.sgdbinhduong.edu.vn
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Ngô Quyền
  Quận/huyện Huyện Dầu Tiếng
  Tỉnh/thành Bình Dương
  Chuyên môn Lớp 1
  Điểm số 331 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Nguyễn Văn Dư Nhân
  Giới tính Nam
  Email nhannvdthngoquyen@dt.sgdbinhduong.edu.vn
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Ngô Quyền
  Quận/huyện Huyện Dầu Tiếng
  Tỉnh/thành Bình Dương
  Chuyên môn Ngoại ngữ
  Điểm số 100 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Kim Phượng
  Giới tính Nữ
  Email phuongnkthngoquyen@dt.sgdbinhduong.edu.vn
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Ngô Quyền
  Quận/huyện Huyện Dầu Tiếng
  Tỉnh/thành Bình Dương
  Chuyên môn Lớp 2
  Điểm số 100 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Thùy Dung
  Giới tính Nữ
  Email dungnttthngoquyen@dt.sgdbinhduong.edu.vn
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Ngô Quyền
  Quận/huyện Huyện Dầu Tiếng
  Tỉnh/thành Bình Dương
  Chuyên môn Lớp 5
  Điểm số 5823 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Lê Kim Nhung
  Giới tính Nữ
  Email nhunglkthngoquyen@dt.sgdbinhduong.edu.vn
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Ngô Quyền
  Quận/huyện Huyện Dầu Tiếng
  Tỉnh/thành Bình Dương
  Chuyên môn Lớp 2
  Điểm số 100 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Văn Quốc Hùng
  Giới tính Nam
  Email hungvqthngoquyen@dt.sgdbinhduong.edu.vn
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Ngô Quyền
  Quận/huyện Huyện Dầu Tiếng
  Tỉnh/thành Bình Dương
  Chuyên môn Thể dục
  Điểm số 100 (Xem chi tiết)

  Báo mới

  (Hỗ Trợ trực tuyến