Tic tat tic tac!

Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

Hỗ trợ trực tuyến

  • (nguyenthuthuy26286@gmail.com)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Ảnh ngẫu nhiên

Thuy_Dien.jpg Coi_Xoay_Gio.jpeg Than_Da.jpg Hinhanhsongbien4.jpg Bang_Tuyet.jpg May.jpg Hinh1.jpg Alojpg4.jpg Dong_Vat_Tren_Can_2.jpg Dong_Vat_Tren_Can_1.jpg Dong_Vat_Tren_Can.jpg Mat_Trang.jpg Nightskyfullofstars.jpg A19.jpg Images47191DinhDocLap.jpg Images5.jpg Phim_bac_ho.flv Vong_tun_hoan_ca_nuc__Clipvn.flv DSC06813.jpg DSC06808.jpg

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Chào mừng quý vị đến với website của Trường TH Ngô Quyền

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Danh sách đầy đủ | Danh sách rút gọn

4991728
Họ và tên Nguyễn Thu Thủy
Giới tính Nữ
Email thanhtuyen3201@yahoo.com
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Ngô Quyền
Quận/huyện Huyện Dầu Tiếng
Tỉnh/thành Bình Dương
Chuyên môn Tin học
Điểm số 4233 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Lê Khắc Huệ Long
Giới tính Nam
Email lekhachuelong@gmail.com
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Ngô Quyền
Quận/huyện Huyện Dầu Tiếng
Tỉnh/thành Bình Dương
Điểm số 409 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Kim Hồng
Giới tính Nữ
Email hongttkthngoquyen@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Ngô Quyền
Quận/huyện Huyện Dầu Tiếng
Tỉnh/thành Bình Dương
Điểm số 100 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Trần Thị Kim Linh
Giới tính Nữ
Email kimlinh1510@yahoo.com
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Ngô Quyền
Quận/huyện Huyện Dầu Tiếng
Tỉnh/thành Bình Dương
Chuyên môn Lớp 4
Điểm số 335 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Đặng Thị Hồng Chiến
Giới tính Nữ
Email baongocdang7806@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Ngô Quyền
Quận/huyện Huyện Dầu Tiếng
Tỉnh/thành Bình Dương
Chuyên môn Lớp 3
Điểm số 1771 (Xem chi tiết)

7812615
Họ và tên Nguyễn Thị Thúy An
Giới tính Nữ
Email Annttthngoquyen@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Ngô Quyền
Quận/huyện Huyện Dầu Tiếng
Tỉnh/thành Bình Dương
Chuyên môn Âm nhạc
Điểm số 114 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Trần Thị Thanh Trúc
Giới tính Nữ
Email tructttthngoquyen@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Ngô Quyền
Quận/huyện Huyện Dầu Tiếng
Tỉnh/thành Bình Dương
Chuyên môn Âm nhạc
Điểm số 100 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Mai Doãn Như Thiện
Giới tính Nam
Email thienmdnthngoquyen@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Ngô Quyền
Quận/huyện Huyện Dầu Tiếng
Tỉnh/thành Bình Dương
Chuyên môn Tin học
Điểm số 130 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Mạc Thị Hồng Hạnh
Giới tính Nữ
Email hanhmththngoquyen@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Ngô Quyền
Quận/huyện Huyện Dầu Tiếng
Tỉnh/thành Bình Dương
Chuyên môn Lớp 2
Điểm số 259 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Hà Thị Bạch Mai
Giới tính Nữ
Email bachmai0307@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Ngô Quyền
Quận/huyện Huyện Dầu Tiếng
Tỉnh/thành Bình Dương
Chuyên môn Lớp 2
Điểm số 100 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Nga
Giới tính Nữ
Email ngantthngoquyen@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Ngô Quyền
Quận/huyện Huyện Dầu Tiếng
Tỉnh/thành Bình Dương
Chuyên môn Lớp 1
Điểm số 100 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Thu Thủy
Giới tính Nữ
Email thuynttthngoquyen@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Ngô Quyền
Quận/huyện Huyện Dầu Tiếng
Tỉnh/thành Bình Dương
Chuyên môn Lớp 1
Điểm số 516 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Tuyết Minh
Giới tính Nữ
Email minhnttthngoquyen@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Ngô Quyền
Quận/huyện Huyện Dầu Tiếng
Tỉnh/thành Bình Dương
Chuyên môn Lớp 3
Điểm số 2196 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Huỳnh Thị Như Quý
Giới tính Nữ
Email quyhtnthngoquyen@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Ngô Quyền
Quận/huyện Huyện Dầu Tiếng
Tỉnh/thành Bình Dương
Chuyên môn Lớp 2
Điểm số 100 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Dạ Thảo
Giới tính Nữ
Email thaontdthngoquyen@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Ngô Quyền
Quận/huyện Huyện Dầu Tiếng
Tỉnh/thành Bình Dương
Chuyên môn Lớp 2
Điểm số 100 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Lê Thị Định
Giới tính Nữ
Email dinhltthngoquyen@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Ngô Quyền
Quận/huyện Huyện Dầu Tiếng
Tỉnh/thành Bình Dương
Chuyên môn Lớp 3
Điểm số 904 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Lê Ngọc Thủy
Giới tính Nữ
Email thuylnthngoquyen@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Ngô Quyền
Quận/huyện Huyện Dầu Tiếng
Tỉnh/thành Bình Dương
Chuyên môn Lớp 3
Điểm số 370 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Bùi Thị Kim Liên
Giới tính Nữ
Email lienbtkthngoquyen@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Ngô Quyền
Quận/huyện Huyện Dầu Tiếng
Tỉnh/thành Bình Dương
Chuyên môn Lớp 3
Điểm số 171 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Trúc Mai
Giới tính Nữ
Email maintt1970thngoquyen@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Ngô Quyền
Quận/huyện Huyện Dầu Tiếng
Tỉnh/thành Bình Dương
Chuyên môn Lớp 4
Điểm số 195 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Hoa
Giới tính Nữ
Email hoantthngoquyen@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Ngô Quyền
Quận/huyện Huyện Dầu Tiếng
Tỉnh/thành Bình Dương
Điểm số 118 (Xem chi tiết)

Báo mới

(Hỗ Trợ trực tuyến